Immaterieel erfgoed


Het paasvuur van Espelo staat op de Nationale Inventaris Immaterieel Cultureel Erfgoed in Nederland vanaf april 2017. De traditie voldoet aan de gestelde criteria en in het erfgoedzorgplan staat dat er toekomst is voor de traditie met behoud van kernwaarden.

Immaterieelerfgoed.nl/nl/paasvuurespelo

Espelo en het paasvuur lijken onlosmakelijk met elkaar verbonden te zijn, zo sterk is de traditie
geworteld in de gemeenschap. Het paasvuur leeft enorm bij de lokale jeugd en men is zich bewust
van het belang van de traditie voor de sociale cohesie en de lokale identiteit.

Deze korte film over het Paasvuur Espelo is gemaakt in opdracht van het Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland.


E-mailen
Map
Info
Instagram